Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 11)

Translated from (French):
Le Lion et le Moucheron

Country of origin: France

Based on The Gnat and the Lion (Aesop)

Translations

Basque - aligned

German - viewaligned

Polish - viewaligned


Add a translation

Adaptations

Иван Крылов (Russian) - viewaligned

Lehoa eta elxoa

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Hurrun hebentik, hurrun elxo txarra,
Lur gorotza, zioan lehoak elxoari.
Elxoak emaiten derio gherla.
Uste duka hire erreghe izenari
Beldur dudala ukenen?
Elxoak deio erraiten;
Idia hi beno, azkharago duk,
Eta nik nahi bezala joaitenduk.
Hitz hoiek tielarik erraiten
Gherla du berehala hasten.
Lehenik egoiten da hurrunti,
Ghero bere exaia hartzen lephoti.
Lehoa kasik da erhotzen;
Ahotik gahuna du galzen.
Beghiak ari zaizko tximistaz
Eta bera dago orroaz.
Bazterrak oro dira loxatzen;
Ihizi guziak aldiz gordatzen.
Loxeria hori da
Elxobaten lana.
Ullu txar horek eztio phauzurik emaiten,
Behin bizkarra,
Ghero sudurra
Dero ausikitzen,
Eta ghero sudur zilotik zeiko sartzen.
Lehoa da errabiatzen.
Elxoak aldiz karkaillotxez,
Exaiaren khexian ikhustez,
Erri du eghiten,
Berari zeren
Aztaparrez eta hortzez lehoak diren
Min eghiten.
Leho gaizoak bera du kolpatzen,
Buztanaz saihexak ditu joiten.
Airian herox eghitez
Eta sobera khexatzez,
Akitzen da eta flakatzen,
Eta lurrerat erailtzen.
Elxoa badoa botzturik
Bitoria, erraiten duelarik.
Guzier dio tutez: bitoria!
Bidian du edireiten
Ainharbabaten
Zephoa, eta han uzten bizia.
Zer deiku elhe honek ikhasten?
Bi gauza: lehena, gure exaien
Gaixtoenak
Ussu direla txipienak.
Bigherrena: Eghiteko handietarik
Jalkirik,
Txipienetan,
Hanitz alditan,
Egoiten ghirela ithorik.