Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 12)

Original title (French):
L'Ane chargé d'éponges, et l'Ane chargé de sel

Country of origin: France

Translations

Basque - aligned


Add a translation

Lehoa eta arathoa

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Ahal oroz mundu guziari
Izan, adi bethi zerbitzari,
Hanitz aldiz txipienak
Dituzkek sokorzaleak.
Eghia hau bi ghezur hoietan
Ikhassiren duk aisa eta bertan.
Lehobaten aztapar artian
Arathobat, lurpeti jalkitian,
Uste gabe, zen ediren.
Ihiziren erreghia
Ordian jakin zen
Norzen,
Eman zeron bizia.
Honki eghin hori etzen galdu.
Nihork sekula sinhexi lukia
Arathoaz lehoa dela behartu?
Gauza da hatik eghia.
Oïhanetik jalkiten zelarik
Lehoa saretan izan zen atzamanik,
Eta sare hoietarik
Etzaitien jalki.
Hara lasterrez arathoa helturik
Hainbeste du eghiten bere hortzeki
Zoin beitu hausten
Sarearen puntia.
Indarra etra errabia
Eztia
Pazienzia bezain baliatzen.