Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 13)

Translated from (French):
La Colombe et la Fourmi

Country of origin: France

Based on The Ant and the Dove (Aesop)

Translations

Basque - aligned

Portuguese - viewaligned

Swedish - viewaligned

Turkish - viewaligned


Add a translation

Urzoa et inhurria

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Ihizi txipiagoetarik
Da beste exenploa idokirik.
Erreka argibaten ondoan
Urzobat edaten arizelarik,
Inhurribat, buria aphalturik
Urrerat zen joan.
Itsaso hartan inhurria
Igherika zabilan,
Galzera zoan bizia,
Bazterra atzaman ezpeitzioan.
Karitatez urzoak
Belhar bat derio aurthikitzen.
Belharra atzamanik inhurriak
Bazterrialat da jiten,
Eta urretik bizirik jalkiten.
Ihizlaribat aurthoxik
Hanti da igaraiten,
Eta urzoa ikhussirik,
Hilen direla pensaturik,
Emeki, emeki da joaiten.
Haren hilzera delarik isseiatzen
Inhurriak aztaletik
Du aussikitzen.
Ihizlariak burua itzulzen;
Urzoak hura du enzuten
Eta hegaltaz joaiten.
Ihizlariaren afaria
Urzoareki da hegaltazen
Eta gosia
Bera zaiko egoiten.