Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 14)

Original title (French):
Le Lièvre et les Grenouilles

Country of origin: France

Translations

Basque - aligned


Add a translation

Erbia eta ighelak

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Erbi bat bere ohian amexetan zen.
(Zer eghin ohian amex baizik?)
Hanitz zen erbi debeiatzen,
Triste beitzen, loxak eiharturik.
Gente loxorrak,
Zioen, eztia dohaxiak;
Eztiote jan poxirik ghizenzeko;
Bethi plazerik gabe, bethi lasterka,
Holaxet niz ni bizitzeko:
Eta loxaz (Gaincoak deidala pharka!)
Eztiot eghin loïk
Beghiak zabalik baizik.
Ezazula loxaik uken,
Erranen deit kasko honbatek
Loxa ahal deia uzten?
Eghiazki, ustedut ghizonek
Nik bezain dutela loxa handia.
Hola minzo zen erbia
Beha zelarik egoiten.
Etzakien zer eghin, anxia zen;
Osto baten itzalak edo heroxak
Emaiten zeitzon helgaitzak.
Gaiza hoietan zielarik gogoa,
Azanza bat du enzuten;
Bere xiloaren ondoa
Lasterrez du atzamaiten.
Igaraiten zelarik
Putzubaten ondotik,
Ighelak urren barna dira jausten
Eta bere xiloetan gordatzen.
O! ô! dio, nik ere bester duta loxa eghiten!
Ene ikhustiaz gentiak direia izitzen!
Zer dute animale hoiek?
Gherlari handia niza arren!
Oraï ikhusten dut loxorrek
Loxor handiagoak dioztela ediren.