Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 16)

Original title (French):
Le Chameau et les B√Ętons flottants

Country of origin: France

Translations

Basque - aligned


Add a translation

Khamelia eta makhilak igherikan

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Lehenik kamelubat ikhussi zienak
Lasterka harenganik hurruntu zen;
Bigherrena huillantu zen;
Kabasturu bat hirurgherenak
Harenzat eghin zuen.
Holaxet ussu gauzen ikhustiak
Eder eghiten tu itsusiak.
Eta zer ere iduri beizeikun izigarria
Gurezat ezti da edireiten;
Askida haren ussu ikhustia.
Gauza hortan ghirenaz gheroz,
Ghizon batzu zaudien
Beha zer urrak eramaiten zien.
Batek, so eghinik beghi oroz,
Zioten unzi bat zela.
Denbora gutitan barnen
Gauza hori izaten da,
Xahakoa, baxeta
Eta haxe egurra.
Azkenian ikhssi zuten
Makhilak zirela igherika joaiten.
Hanitz badira mundian
Hola ikhusten dienik.
So eghiten denian
Hurrunetik
Zerbait da;
Huillanetik so ghin eta deusik ez da.