Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 18)

Original title (French):
Les Membres et l'Estomac

Country of origin: France

Translations

Basque - aligned


Add a translation

Alderdiak eta sabela

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Erreghetarzunaren gainetik
Ene lanak hassi behar zukien;
So ghitez alderdi batetik,
Sabelian
Erreghe itxura guneke ediren.
Sabelak zerbait menx direnian
Khorpitz guzia da minian.
Sabelarenzat lan ghitez akhiturik,
Aiton semen ghisan bizi nahiturik,
Eghin gabe deusik;
Alderdiek eghin zuten,
Egun batez, zin alfer zirela egonen.
Sabelak deusik eztu eghiten,
Bere khexian zioten;
Gu gabe aizez behar luke bizi;
Lehertzen ghira lanian bethi.
Lana noren dugu eghiten?
Sabelarentako.
Ezkira gu probetxatzen;
Haren assetzeko
Bai onghi akhitzen.
Besta eghin dezagun
Pausa ghitiren egun.
Erran bezala dute eghiten,
Eskuek deusik eztute hartzen;
Bessoak hilik dira egoiten;
Zankoak aldiz eztira ighitzen;
Orok sabelari dute erraiten:
Bil ezak hire janharia.
Jin zioten bertan dolia.
Alderi hoiek dira eihartzen,
Odol berririk bihotzak eztu eghiten;
Alderdi bakoitxak min du izaten
Indarrak aldiz laster galtzen.
Ordian egon ziren jakinik
Alfer uste zuten harenganik
Jiten zela ororen bizia.
Erreghe baten hau da istoria.
Erreghek du hartzen
Eta emaiten.
Orok haren dugu lan eghiten
Eta orok harenganik bizia izaten.
Bere phenez du bizirazten
Langhilia, tratulanta aberaxerazten,
Phakatzen aitzindariak
Beghiratzen laboriak;
Soldadoer emaitez bizia
Leku guzietan du ezarten bakia.
Bethi unione onak
Eghiten tu ghizonen indarrak.