Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 21)

Original title (French):
Les Femmes et le Secret

Country of origin: France

Translations

Basque - aligned


Add a translation

Emaztiak eta koxelua

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Koxeluaren beghiratzia beno
Deusik ezta gaitzago.
Emaztek eztiote hurrun erraman;
Eta gauza hortan
Emazte dira ghizon hanitz.
Bere emaztiaren esprabi nahiz
Ghizon bat, gauaz haren saihexetik,
Oïhuz da hasten,
Zer da hau? Jinko jauna, erraiten duelarik;
Eztiot ghehiago, naute urratzen…
Zer!… arraultze bat dut erruten!
—Arraultze bat? —hau duzula freskik
Eta errun berririk.
Nihori ere eztuzu erranen
Bestelaz oilloa nute deithuren.
Gauza hortan emaztia
Orano zen berria,
Beste hanitz gauzetan bezala.
Gauza aisa sinhexi zuela
Jakinzazu, irakurzalia.
Bere Jinkoez hitz eman zuen
Hortaz deusik etzuela erranen.
Bena gauazko odeiren gainen
Haren zinak joan ziren.
Arghi hastian ohetik jaikirik
Emazte hau aski tontorik,
Lasterrez doa
Bere aizoaren etxera
Erraitera:
Ene maitia,
Eztakizu berria?
Eztuzu, othoi, deusik erranen
Bestelaz naizu joeraziren,
Ene senharrak egun
Arraultzebat dizu errun.
Othoi, eztezazula hitzik erran
Barnen ez kanpoan.
—Trufatzen zira? dio bestiak,
Eztakizu onxa nor nizan.
Zoaza, eztezazula loxaik ukan.
Errulearen emaztia
Bere etxerat da jiten
Eta aldiz bestia
Berriaren erran nahiz erratzen.
Iaurtzen du hamar lekutan;
Arraultze baten tokian
Hirur ditu ezarten.
Gauza hor ezta egoiten;
Beste emazte batek behariala,
Ahapetik lau errun tiela
Du erraiten.
Eta nola ere ahoz aho
Berria jin beitzen handiago,
Arraxa beno lehen
Errana izan zen
Ghizon hark ziela errun
Arraultze berehun.