Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 23)

Original title (French):
Le Berger et son troupeau

Country of origin: France

Translations

Basque - aligned


Add a translation

ArzaiÑa eta haren arrez saldoa

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

—Zer! bethi menx dutek
Zonbait ene arrez saldotik?
Hoien kontatzez eztuket
Sekulan nik probexurik?
Oxoak deitazta janen!
Elgarreki mila ziren
Eta eramaitera utzi dute Marroa,
Marro, ene ahari gaizoa!
Jarraikiten zaitadan
Oghi poxibaten, hirian,
Jarraiki zatien mundu bazterriala!
Jiten zen lasterrez en xurulala:
Hurruntik senditzen nundian.
Ai ene Marroa,
Ahari gaizoa!
Ghillen, elhe hoiek erran tienian,
Bere Marroaren ohizpena
Ezarririk bihotzian barna,
Arres orrori da minzatzen.
Ahariak, anxiak, axuriak
Loxa ez izatez ditu othoitzen,
Erraiten derelarik haien ikhustiak,
Junto badira egoiten,
Oxoak dituela izituren.
Harriak bezala egoiteko
Bat bakoixak eghiten du boto.
Nahi dugu, zioten, itho
Behala, Marroa
Jan deikun oxoa.
Bakoitxak buriaren gaineti
Zin eghin zien gogoti.
Ghillenek hoier zien sinhexi
Eman ere bai besta berri.
Bena arraxa beno lehen
Gauzak gaizki itzuli ziren.
Oxo bat agherturik,
Arrez soldoak laster du eghiten.
Aghertu ezten oxorik
Haren itzala baizik etzen.
Minza zite genter,
Bihotzik eztiener,
Hanitz deizie hitzemanen.
Bena perill txipienian
Dizie bihotza galduren;
Eta zure erranian
Ez fidaturen.