Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 25)

Translated from (French):
Le Loup et la Cigogne

Country of origin: France

Story type: The Wolf and the Crane (ATU 76)

Based on The Wolf and the Crane (Αἴσωπος)

Translations

Basque - aligned

German - viewaligned


Add a translation

Adaptations

Иван Крылов (Russian) - viewaligned

Oxoa eta zikoina

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Oxoek ahutzetaz dute jaten.
Oxo batek bestaliar joanik
Hain lasterreghi jan zuen,
Holaxet dut enzunik,
Zoin kasik galdu beitziren bizia:
Ezur bat egon zaikon baratia
Estariaren erdian.
Iruski ordu berian,
Igaran zen hurbiletik
Zikoina lepho luzia.
Oxoak etzion erran hitzik.
Besoaz eghiten do keinia
Jin dadin haregana.
Zikoina behala jina
Barber lanian da hasten;
Ezurra bortxaz idokiten,
Eta lan saria galthatzen.
—Lan saria,
Ene maitia?
Erraiten dero oxoak,
Erakusten tiolarik hortzak.
Arauz erri duzu eghiten
Eta nitaz zira trufazen.
Ezta aski ossorik
Zure lephoaren jalkitzia
Ene tzunzur erditik?
Zootza, bekaiztia zia.
Sekulan ene aztaparriala,
Othoi, errort etzitiela.