Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 27)

Original title (French):
Le Loup, la Chèvre et le Chevreau

Country of origin: France

Translations

Basque - aligned

Polish - viewaligned


Add a translation

Oxoa, ahunza eta ahuinia

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Ahunzak errapiaren betatzera
Joaitian, eta belhar fresk jatera,
Bortha zerratu zien klisketian;
Eta bere ahuiniari erran zian:
Eztezazula zabalt athia,
Ezpaduzu galdu nahi bizia;
Ezpalin badeizie erraiten:
Belhar oxo da ikhustera jiten.
Holaxet minzo delarik
Oxo bat igaraiten da hantik,
Elhe hoiek ditu enzuten
Eta gogoan etxekiten.
Ahunzak, uste duzun bezala,
Etzakien oxoa han zela.
Ahunza joan dela ikhussi duenian,
Bere botza kanbiatzen du
Eta bere oïhu falsian
Marrakeghitez erraiten du:
Bortha zabal zazu, belhar oxo da.
Uste zien sarthuren zela behala.
Ahuiniak bortha xiloti so du eghiten,
Eta behala erraiten:
Erakutx zazu besso xuria,
Bestelaz ene athia
Eztuzu zurezat zabalturen.
Besso xuria oxoen
Gauza arraoa duzu.
Hitz hoiez oxoa espantaturik
Jin bezala joaiten duzu.
Ahuiniak lukia oraï bizirik
Fidatu izan baliz oxoak
Enzun zutien hitzer?
Jakin zazie, haurrak,
Hobe dela bi segurtater
Bati beno fidatzia.
Sobera gauza hortan ezta galdia.