Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 28)

Original title (French):
Le Cheval s'├ętant voulu venger du Cerf

Country of origin: France

Translations

Basque - aligned


Add a translation

Zamaria orkatzaz mendekatu nahian

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Sekulaz gheroz zamaria
Ghizonaren ezta sorthia.
Ghizona ziz bizi zenian
Astoak, mandoak, oihanian
Ziradien
Egoiten;
Eta etzen agheri, oraï bezala,
Hainbeste basto, hainbeste zela,
Ez gherlako hainbeste trastu;
Hainbeste karroxa; hainbeste apairu
Ghizonek ezuten eghiten.
Denbora hartan arren
Zamaria hitzkatu zen
Orkatz zalhu bateki.
Ghizonaren medioareki
Lasterrez atzamanen diela
Uste ukeiten du behala.
Ghizona gana badoa,
Emaiten derio ahoa,
Kabasturia ezar ahal dizon.
Ghizona bizkarriala igaran zeion,
Eta etzeron eman thaik
Orkatza ikhus artino hilik.
Ordian zamariak
Eskerrak
Ghizonari dutu emaiten,
Bai eta hari erraiten:
Zure zerbitzaria nuzu:
Ene mendietarat banoazu.
Ez, jauna, ez, dio ghizonak,
Hobe duzu hemen egoitia,
Ezagutzen tit zure indarrak;
Zure dukezu gure etxia.
Egun oroz izanen zia assian;
Belharra dukezu bethi sabel pian.
Ai! ai! zertako da assia
Galzen bada libertatia!!
Zamariak beranteghi ikhussi zin
Astokeria bat ziela eghin.
Haren barrukia eghinik zen
Zointan egon behar beitzien.
Hil zen bere barrukian.
Zuhurki eghin zukian
Oghen txipi baten barkatzez.
Zer nahi plazer izatez
Mendekatzian, karioeghi da
Plazera, eman behar bada
Libertatia,
Hontarzun handia.