Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 31)

Translated from (French):
La Vieille et les deux Servantes

Country of origin: France

Based on The Widow and Her Little Maidens (Aesop)

Translations

Basque - aligned


Add a translation

Adaptations

Иван Крылов (Russian) - viewaligned

Axoa eta haren bi neskatoak

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Axo batek bi neskato bazutien
Irule hobenetarik ziradien.
Axoaren lan handiena
Zen haier ematia lana.
Arghia beno lehenago
Murkuillak,
Ardatzak
Zoin beno lasterago,
Egun oroz lanian
Parrastaz ari zian.
Iguzkia jaiki gabetarik,
Oillarra kukurukuz hassirik,
Axoa zen iratzartzen.
Oheti jauzi eghinik,
Axotto hau, bilauzirik,
Lasterrez, aurthoxik zen joaiten,
Kanderabat eskian,
Khexia belarrian,
Neskatoen ohera
Haien jaikeraztera.
Neskato hoiek loian
Gogo honez zaudian.
Axoaren botziala
Pizten zeien odola.
Batak beghia zabalturik,
Bestiak bessoa hedaturik,
Bere hortzen artian zuten
Erraiten:
«Oillar debria!
»Galduren duk bizia!»
Erran zuten bezala
Jakinzak, irakurzalia,
Buhurtu zutela
Oillarari lephoa.
Zer zen haien gogoa!
Zoinen tontoak ziren!!
Etzen hobetu haien zorthia,
Nahi bada galdu zuen
Oillarak bere bizia.
Axoa gauaren erdian,
Bere zankoen gainian,
Harat, honat dabila;
Galdu zuen izkila.
Zer nahi tenorez jaikirik,
Beldurez orena zen igaranik,
Bere etxe guzia
Goiti behera zuen ezarten,
Eta neskatoak oïhuz jaikirazten.
Hola hola, hanitz aldiz,
Eghiteko gaixtotik jalki nahiz
Eghitekoa dugu txartzen,
Ghihauren putzian ghira ithotzen.
Gure faltaz erorten ghira
Mandotik astora.