Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 32)

Original title (French):
Le Cheval et le Loup

Country of origin: France

Translations

Basque - aligned

Polish - viewaligned


Add a translation

Zamaria eta oxoa

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Aize ephelen hasperenak
Urterazirik elhurrak,
Belharra mendietan
Sortzen zen denboran,
Oxo batek ikhussi zuen,
Beghi honak zituen,
Hurrunti, zaldi bat sorhoan,
Ezarririk baska berrian.
Ikhuste horek derio bihotza alxatzen
Bai eta ere indar honik emaiten.
Zer ihizia!
Bere gogoan du erraiten;
Balin bahintz aharia,
Laster hinzate enia.
Bena abill denak hai ukenen,
Abill nuk arren ni izanen.
Hola minzo delarik,
Urhaxez urhax da jiten;
Eskoletarik heltu dela du erraiten,
Barbergoa han ikhassirik;
Belharren indarrak ezaguturik,
Eritarzun guziak
Dutiela sendorazten;
Eta jaun zaldiak
Bere mina ezpadu gordatzen,
Sendoturen diela ezdeus baten;
Kabasturu gaberik zeren
Sorhoan bazkatzia
Eritarzun handi baten
Beitzen iduria.
—Aztalian dit itzemin bat,
Erraiten dero zaldiak.
—Ene semia, badakiat,
Erraiten do oxoak,
Min gaixtoagorik eztela;
Hanitz gaizki duk hire aztala:
Zamari jaunen barbera
Ni nuk. Jar adi goiti behera.
Eria falsu horek jan nahi zien.
Bestiak ere falsukeria ikhussi zien.
Ostiko bighez hortzak
Oxoari deitzo hausten
Eta aldiz mathelak
Ber kolpiaz jauzerazten.
Onxa, dio oxoak tristerik,
Ezta oraï hemen barberik.
Nork gure eztatia
Eghin dezagula; araghi jalia
Ni nundian,
Araghi jale egon behar nian
Barbertu gabetarik;
Enikia oraï menx hortzik.