Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 35)

Translated from (French):
La Poule aux oeufs d'or

Country of origin: France

Based on The Hen and the Golden Eggs (Aesop)

Translations

Basque - aligned


Add a translation

Adaptations

Иван Крылов (Russian) - viewaligned

Oillo urhe-araultze errulia

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Bekhaizteriak oro dutu galzen
Oro nahiz irabazi.
Eghia dudala erraiten
Nahidut jakinerazi.
Ghizon batek oillo bat bazuen
Zoinek goiz guziez,
Bere kokodatzez,
Erakhusten beitzuen
Araultzia zuela errun.
Errun zutien ber ehun,
Oro urhezko araultziak.
Ghizon bekhaiztiak
Gogoan zuen izan
Oilloak sabelian
Urhe zenda zonbait zuela.
Hontarzun horren lasterago
Ukaiteko,
Oillo gaixoa hil zuela
Jakinzazu, adixkidia.
Bena zer izan zen haren dolia!
Sabela iauri ondoan,
Urherik etzeion ediren barnean;
Beste oilloak bezalako zen.
Ghizon horrek hontarzun berak galdu zuen.
Zer lezione handia!!
Hanitz gente eskele jin dia
Aberax nahiz izan
Laster eta bertan.