Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 40)

Original title (French):
La Jeune Veuve

Country of origin: France

Translations

Basque - aligned


Add a translation

Alhargunxa gaztia

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Hil-herrialat nigar gaberik
Senhar bat eztaite joan.
Nigar erreka gainean
Doelarik
Gaixoa dago ahatzerik.
Denbora hegaletan badoatza phenak
Ber hegaletan jiten aldiz plazerak.
Egunkoaren beghia
Eztu txazko alhargunxak;
Elio segur ghizonak
Sinhex dela ber emaztia.
Txaz ghizoner etzuen soik eghiten;
Egun beghi-kalduz ditu hurbileratzen.
Hau hasperenetan heiagoraz dago,
Bihotz-minak umen ditu handiago,
Eztela dio konsolaturen;
Ghezurrak ditu gordinki erraiten.
Ikhussiren dugu guk ghezur hoietan
Eghiak aurkitzen diren bai nolatan.
Andre ederbaten senharra
Bazoen beste mundurra.
Emaztik oïhuz zieion saihexeti:
Igurika nezak, jiten nuk hireki.
Bai, bai, ene arimak hegaltaz airian
Laguntu nahi dik hirea bidian.
Bena senharra ber bera da joaiten.
Andre ederrak zuen aita bat izaten:
Ghizon xotila, baita ere zuhurra,
Idortu ezpeitzeion turrusta nigarra.
Azkeneko
Hauraren
Nigarren
Xukatzeko
Hitz hoiek deitzo erraiten:
Sobera dun hik nigar eghiten,
Marraskek haite hanitz itsusten.
Nigarrez senharra eztun pizturen.
Baditun biziak
Utzitzan, utz hilak.
Eztinat nahi nik berehala
Nigarrak hitan itzul ditela
Ezteizko denborala.
Ni bainan utz nezan
Zenbait egunetan
Ekhartera
Hire etxera
Senhar gazte, pollit, azkar eta eder bat;
Senhar zena hiren hik ghizon txirxillbat.
—Ez, ez, aita, ni enuzu ezkonduren,
Komentian nuzu behala sarthuren,
Alhargunxak erran zuen.
Alhabaren bihotz-minak
Beheratzea uzten tu aitak.
Hilabethe bat da holaxet joaiten.
Bigarren hilabethian
Etxeko hoiek lehian
Arroper, zaiari, bardin mothoari
Zerbait kanbiatzen oro dirade ari.
Arropa belzenak, zaia eder haiduru,
Edertarzunaren egon dite inguru.
Joan ziren maitharzunek
Hegaltaz bai ethorriek,
Alhargunxa bihotzian,
Lehengo thoki ederrian,
Habiak eghin zituzten.
Jostak, irriak jin ziren,
Guziak bere thornian:
Gauez, goizez, igherikan
Gaztaroko ur epheletan
Alhargunxa onghi zabilan.
Aitak, oraï beldur gaberik
Senhar maithatua zena ganik,
Hitzik alhabari etzon erraiten.
Non da beraz, deio honek galthatzen,
Senhar gazte eta hona
Zuk eni hitzemana?