Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 46)

Original title (French):
Le Singe et le Chat

Country of origin: France

Translations

Basque - aligned

English - viewaligned

Polish - viewaligned


Add a translation

Tximinoa eta gathua

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Beiñat eta Raton, bata tximino
Bestia gathu, ber jaurheghiko
Ekoiliarak, ber nausiaren
Ihiziak ziren;
Bai ere gaizki eghilen
Handienak.
Etxean baziren gauzak
Gastatiak,
Aizoer etzaitien eman oghena,
Beiñat beitzen ohoinen hobena;
Ratonek aldiz bere aldetik
Etzion eghin sagu amexik,
Gaznari zelakoz amexez.
Egun batez
Su-xokoan, gure ohoinek haux pian
Erratzen dituzte gazteinak ikhusten.
Haien ebaxtian
Lan hon bat zuten eghinen.
Ikhusten beitzuten probetxu doblia:
Bere hona eta besteren damia.
Beiñatek Ratoni dio: behar duk hik,
Anaie, eghin oraï lan eder bat;
Gazteina hoiek jalk itzak sutik.
Jeinkoak jinerazi banundu lurrerat
Haux-petik
Gazteina idokizale, gazteiner
Eman niok joku eder.
Behala ordian Ratonek eskuez
Poilliki ighiturik su-hauxa,
Bere erhien millikatzez,
Ebaxten du, bat, bi, hirur gazteina.
Beiñatek ditu guziak iresten.
Neskato bat da barnerat jiten:
Adio ene jaunak.
Ratonen gogoak
Ez umen ziren botzak.
Hola hola hanitz alditan,
Txipienak besterenzat lanetan
Ari ghira.
Probexiak noren dira?
Handienen,
Ez txipienen.