Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 49)

Original title (French):
Un Fou et un Sage

Country of origin: France

Translations

Basque - aligned


Add a translation

Erzo bat eta zuhur bat

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Erzo batek harrikalduka
Lasterkatzen zuen zuhur bat.
Honek itzulirik ghibelerat
Erran zeion: adixkidia,
Gauza eder duk eghiten;
Harzak lus hau; ghehiagoren
Irabazteko aski behiz akitzen.
Phena guziek irabazia
Umen die merexitia.
Igaraiten den ghizon hori so eghik;
Phakatzeko dirua badik.
Igor itzok hire dohainak,
Segur ditukek phakatiak.
Irabaziaz killikaturik,
Beste jaunari gure erhoa
Ber ghizan eghitera badoa.
Diruz etzen aldi hontan
Hura phakatia izan.
Muthil batek bertan jinik,
Gure ghizona atzamanik,
Onghi du azkamatzen,
Baita ere zaflatzen.
Erreghen ondoan holako erzoak
Badira, zure kostuz erri
Eghinerazle nausiari.
Hen ixilerazteko mathelak
Diretzia hauxiren?
Aski azkar menturaz
Etzinate izanen;
Igor itzatzu beraz
Mendeka ahal daitienari.