Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 50)

Original title (French):
Les deux Amis

Country of origin: France

Translations

Basque - aligned


Add a translation

Bi adixkidiak

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Bi adixkide Monomotapan
Bizi ziren;
Bataren gauza orotan
Bestia ere nausi zen.
Herri hartako adixkidiak
Balio, umen tu, gurekoak.
Gau batez bakoitxa lo zelarik,
Ilhum piaz probetxatzia gatik,
Adixkide bata ohetik jauzirik,
Lasterrez lagunaren etxera
Badoa, muthilen jaikiraztera.
Loak etxe hartako atheak
Berekatu zituen.
Oheko adixkidia espantaturik,
Bere bolsa harturik,
Bertan da armatzen
Eta laguna ganat jinik
Derio erraiten:
Etzira hanbat ibilten
Lo dutenian gendek eghiten;
Eta uste dizit ghizon zirela,
Hobeki igaraiteko loko denbora.
Jokian galdu zinukia
Zure diru guzia?
Ori ene bolsa.
Aharra zenbait izan baduzu,
Onxa;
Hotx, ezpatarekin nuzu.
Ezta, derio adixkidiak
Gauza hoietarik bata ez bestia;
Hortako ori ene eskerrak.
Bena lo ninzalarik
Iduritu zitzaizt pixka bat tristia.
Eghia zela uste ukenik
Lasterrez honat jin nuzu;
Madarikatu amex batek
Ekarri nizu.
Adixkide hetarik zoinek
Hobeki zuen maithatzen?
Irakurzalia, zer zaik iduritzen?
Gauzak balio dik jakitia.
Eghiazko adixkidia
Ala gauza eztia!
Zure beharren ikhertzera
Badoa zure bihotz erdira;
Etzitu zu uzten
Beharraren erraitera.
Amexak, ez deusak dizu loxerazten,
Adixkidia han denian zerbaiten.