Multilingual Folk Tale Database


Information

Unknown author - 13CAD

Retold version in Middle Dutch - 1300

Source: Esopet (nr. 04)

Country of origin: Netherlands

Based on Ouis, Canis et Lupus (Phaedrus)

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Den scape ende die hont

Tote enen scape tere stont
Quam I herde pijnlijc hont.
‘Gef hare’, seiti, die hont, ‘mijn broet,
Dat ic di leende in groter noet’.
Tscaep en weet niet wat hi meent:
‘Mi en heefstu niet gheleent’. -
‘Ic doe’, seit hi, ‘ic saelt wel proeven
Met lieden meer dan mi behoeven’.
Tscaep quam voert metten honde.
Daer seide die wolf sine orconde.
‘Ic ben’, seide hi, ‘wel seker das,
Dat dbroet den scape gheleent was’.
Die wuwe seide: ‘op minen eet
Nemic oec, dat ict wel weet’.
Doe quam mijn here die havech voert
Ende seide ten scape dese woert:
‘Waeromme loechenstu eens dinges,
Die du openbare ontfinges?’
Tscaep was in corten stonden
Verwonnen met III valschen orconden,
Doe moeste tscaep sijn vlies vercopen,
Bescoren ende al naect lopen,
Ende moeste om onrechte dinc
Ghelden dat het noit ontfinc.
Bi deser favelen soe bespellen
Die valsch sijn ende valscheit tellen,
Die quade, die de goede quellen
Met orconden van haren ghesellen,
Die niet en roeken wat si sweren,
Moghen si I andren onteren.