Multilingual Folk Tale Database


Information

Unknown author - 13CAD

Original version in Middle Dutch

Source: Esopet (nr. 19)

Country of origin: Netherlands

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Die sieke wuwe

Die wuwe lach ene werven
Soe siec, dat si waende sterven;
Si bat hare moeder, dat si vare
In peelgrimagien over hare
Tallen kerken, die si vint.
Doe seide die moeder: ‘lieve kint,
Het gaet al over niet mijn varen:
Du heefst die kerken ende die outaren
Bevult soe dicke ende besmet,
Gheneestu oec, soe saltu bet;
Du hevest die heileghen soe verwrocht,
Dine diet ghene hulpe, an hem ghesocht.’
Bi deser favelen wi verstaen
Die in peelgrimagien gaen,
Ende haer sonden met hem draghen,
Hets om niet dat si jaghen.