Multilingual Folk Tale Database


Information

Unknown author - 13CAD

Original version in Middle Dutch

Source: Esopet (nr. 47)

Country of origin: Netherlands

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

I havec ende I nachtegale

Een havec vant I nachtegale
In haren nest. Met soeter tale
Bat si hem, dat hise soude sparen
Ende hare jonghe, diere in waren.
‘Gherne,’ seit hi, ‘wiltu singhen.’
Die nachtegale liet haer dwinghen
Van den havec, ende si sanc
Met droever herten, doer sijn bedwanc.
‘Dune hevest,’ seit hi, ‘niet wel ghesonghen.’
Doe greep hi I van haren jonghen.
Staphans quam daer I man, die scoet
Met sinen boghe den havec doet.
Die emmer wille den andren vaen,
Nemmermeer en moet hijs ontgaen.