Multilingual Folk Tale Database


Information

Unknown author - 13CAD

Retold version in Middle Dutch - 1300

Source: Esopet (nr. 56)

Country of origin: Netherlands

Based on Mustela et Mures (Phaedrus)

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Wesel ende muus

Een wesel was soe out van daghen,
Sine conste haer selven niet ontdraghen;
In plumekine ginc si haer decken,
Om datse woude die muus getrecken.
Doe quamen daer die muse ghereet,
Die de wesel al verbeet.
Nu was daer I oude muus,
Dat was die vroetste van den huus:
Si wiste die quade treken alle
Van der cat ende van der valle,
Van stricken ende van alre dinc,
Daer men muse mede vinc.
Ten wesel quam si ghegaen:
‘Waenstu mi aldus vaen,
Alse du dander hevest ghedaen?
Neen du, du salter bloet afslaen.
Ic weet ghenoech van dinen spele.
Die langhe leeft hi siet vele.’
Dus siet men dat behendichede
Beter es dan sterchede.