Multilingual Folk Tale Database


Information

Unknown author - 13CAD

Retold version in Middle Dutch - 1300

Source: Esopet (nr. 59)

Country of origin: Netherlands

Based on Panthera et Pastores (Phaedrus)

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Een hinde in vremder stede

Een hinde quam in vremder stede,
Daer men haer luttel eren dede.
Doe viel die hinde in I pit.
Als die liede saghen dit,
Waren si blide ende si loeghen,
Ende scoudense ende sloeghen.
‘Ghenade!’ seit si, ‘laet mi gaen!
Allaes! wat hebbic u mesdaen?’
Some hadden sijs jammerhede,
Dat men haer soe grote pine dede,
Ende si worpen haer broet
Daer si lach in groter noet.
Dander gaven haer slaghe groet,
Ende lietense ligghen over doet.
Daerna, als die hinde ghenas,
Ende si te haer selven comen was,
Doe quam si ten ghenen gaen,
Die haer hadde quaet ghedaen.
Daer ginc si biten, slaen ende steken,
Ende hare leelijchede wreken.
‘Ic weet wel,’ seegt si, ‘ic bens vroet,
Die mi quaet dede ofte goet.
Ic wille quaet met quade gelden
Ende goet met goede, al doet ment selden.’
Hets dorperheit, te doene scande
I man in vremden lande.
Diet doet mach noch wel gheraken
Daer mens comen sal te wraken.