Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: İvan Andreyeviç Krılov - 1806

Translated into Azerbaijani
  by Abdulla Şaiq

Translated from (Russian):
Лисица и виноград

Country of origin: Russia

Story type: Fox and the Sour Grapes (ATU 59)

Based on The Fox and the Grapes (Aesop)

Translations

Azerbaijani - aligned

Georgian - viewaligned


Add a translation

Tülkü və Üzüm

İvan Andreyeviç Krılov / Abdulla Şaiq

Acmış bir tülkü girdi bir bağa,
Dolaşdı о bağı başdan-ayağa.
Boylandı, həsrətlə baxdı hər yana,
Qızarmış salxımlar az qalır yana.
Hər salxım bir düzüm yaquta bənzər,
İtirdi özünü, oynadı gözlər.
Salxımlar ucadır, çatmayır əli
Vurnuxur, çırpınır, ah, nə etməli?
Nə çıxsın ki, gəlmiş üzüm xoşuna,
Bir saat dolaşdı bağı boşuna.
Gedirkən həsrətlə dedi:
- Üzümlər,
Uzaqdan gözəldir aldanır nəzər.
Baxsana, dəyməmiş gömgöy qoradır,
Yeyilmək zamanı onun sonradır.