Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Ezopas

Translated into Lithuanian

Based on Κόραξ καὶ ἀλώπηξ

Country of origin: Greece

Story type: Raven with a Cheese (ATU 57)

Translations

Arabic - viewaligned

Basque - viewaligned

Czech - viewaligned

Czech - viewaligned

Dutch - viewaligned

Dutch - viewaligned

English - viewaligned

Finnish - viewaligned

Georgian - viewaligned

Hebrew - viewaligned

Japanese - viewaligned

Lithuanian - aligned

Portuguese - viewaligned

Raeto-Romance - viewaligned

Sicilian - viewaligned

Spanish - viewaligned

Ukrainian - viewaligned


Add a translation

Adaptations

unknown author (Albanian) - viewaligned

Βαβρίας (Ancient Greek) - viewaligned

Петко Славейков (Bulgarian) - viewaligned

Antonín Jaroslav Puchmajer (Czech) - viewaligned

Aesop (English) - viewaligned

unknown author (Estonian) - viewaligned

Esopu (Extremaduran) - viewaligned

August Ahlqvist (Finnish) - viewaligned

Jean de La Fontaine (French) - viewaligned

Gotthold Lessing (German) - viewaligned

unknown author (Gujarati) - viewaligned

unknown author (Indonesian) - viewaligned

Phaedrus (Latin) - viewaligned

unknown author (Malay) - viewaligned

Marie de France (Old French) - viewaligned

Ignacy Krasicki (Polish) - viewaligned

Justiniano José da Rocha (Portuguese) - viewaligned

Ype Poortinga (Western Frisian) - viewaligned

Lapė ir varna

Ezopas

Varna tupėjo ant šakos ir snape laikė kažkur pasivogtą gabalą sūrio. Lapė saugojo ją ir vis galvojo,
kaip čia prigavus kvailą varną. Prisiartinusi prie pat medžio, ji atsiliepė:

- O, kokį gražų paukštelį matau ant šakos! Jo dailumėlis - neišpasakytas, o plunksnos taip puikiai
blizga! Jei ir jo balselis yra toks pat dailus, kaip jis pats atrodo, tai be abejo jis gali būti visų
paukščių karalium!

Varnai patiko toks lapės gyrimas. Panorėjo tat parodyti jai savo balsą: pakėlė galvą aukštyn ir
kranktelėjo, kaip tiktai mokėjo. Tuo tarpu sūris išslydo iš snapo ir nukrito žemėn. Lapė tik to ir
laukė.

- Taip ir reikia, - tarė lapė, - aš to tik ir norėjau. Už šį gardaus sūrio gabalėlį aš tau pasakysiu, kad
nesi karalium ir niekad juo nebūsi, o ateičiai štai tau geras mano patarimas: niekados netikėk
saldžialiežuviais.