Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Welsh
  by Gan Glan Alun - 1887

Source: Chwedlau Neu Ddammegion Aesop (nr. 022)

Based on Κύων κρέας φέρουσα

Country of origin: Greece

Story type: Dog Drops his Meat for the Reflection (ATU 34A)

Translations

Czech - viewaligned

English - viewaligned

Manx - viewaligned

Rusyn - viewaligned

Sicilian - viewaligned

Slovak - viewaligned

Welsh - aligned


Add a translation

Adaptations

Βαβρίας (Ancient Greek) - viewaligned

Syntipas (Ancient Greek) - viewaligned

Phaedrus (Latin) - viewaligned

R. M. Custodio (Tagalog) - viewaligned

Y ci a’r cysgod.

Aesop / Gan Glan Alun

Fel yr oedd Cî yn croesi pont-bron dros afon, a chanddo ddarn o gig yn ei safn, fe welai ei gysgod ei hun yn y dwfr islaw iddo. Meddyliodd mai Cî arall ydoedd, a darn arall o gig yn ei safn, a phenderfynodd y mynai y darn hwnw hefyd; ond wrth geisio am yr asgwrn tybiedig, fe ollyngodd yr un oedd yn ei afael, ac felly fe gollodd y ddau.

Mae llawer wrth ymdrechu am gysgod, yn colli y sylwedd; trwy beryglu daioni sylweddol, am bleser dychymygol; neu anturio eu heiddo ei hun, i reibio am eiddo ereill.