Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Welsh
  by Gan Glan Alun - 1887

Source: Chwedlau Neu Ddammegion Aesop (nr. 047)

Based on Κοιλία καὶ πόδες

Country of origin: Greece

Story type: Debate of the Belly and the Members (ATU 293)

Translations

English - viewaligned

Sicilian - viewaligned

Welsh - aligned


Add a translation

Adaptations

Syntipas (Ancient Greek) - viewaligned

Y bol a’r aelodau

Aesop / Gan Glan Alun

Yn y dyddiau gynt, pan nad oedd holl Aelodau dyn yn cydweithio â’u gilydd mor unfrydol ag y maent yn awr, ond pob un yn hawlio ewyllys a ffordd o’i eiddo ei hun, dechreuodd yr Aelodau, un ac oll, fwrw bai ar y Bol am dreulio bywyd segur, diofal, a moethus, tra yr oeddent hwy oll yn llafurio yn ddi-baid er ei gynnaliaeth, ac i weini ar ei anghenion a’i bleserau; felly, fe gyttunasant mewn cyngrair i attal pob cyflenwadau iddo o hyny allan. Nid oedd y dwylaw i gario dim ymborth yn hwy i’r genau, na^r penau i’w dderbyn, na’r dannedd i’w gnoi, &c. Ni buont fawr iawn o amser yn dilyn y cynllun hwn o newynu y Bol a’i ddarostwng, cyn y dechreuasant, y naill ar ol y llall, i ballu a gwanhau, a’r holl gorph i adfeilio. Yna, fe ddeallodd yr Aelodau, fod y Bol hefyd, er mor lwfr a diddefnydd yr ymddangosai, yn cyflawni gwasanaeth priodol; na fedrent hwy ddim gwneyd hebddo ef, mwy nag y medrai ef hebddynt hwy: ac os mynent gael cyfansoddiad y corph mewn cyflwr iachus, fod yn rhaid iddynt oll gydweithio, hob un yn ei le ei hun, er lles cyffrdin yr oll o honynt.

Mae pob dosparth mewn cymdeithas yn dibynu i fesur ar eu gilydd, a pherffeithrwydd cymdeithas ydyw, fod pob dosparth yn llafurio yn ei gylch, er cysur y cyfan.