Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Welsh
- by Αἴσωπος

Source: Chwedlau Neu Ddammegion Aesop (nr. 105)

Country of origin: Greece

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Yr ychain a’r cigyddion.

Aesop / Αἴσωπος

Yr Ychain, ar ryw dro, a benderfynasant wneuthur pen ar y Cigyddion, pa ryw yr oedd eu holl fedr wedi ei gyflwyno i’w dyfetha hwy. Felly fe ymgynnullasant yn nghyd, ac yr oeddent eisioes yn parottoi eu cyrn i’r ymladdfa, pan y dywedodd Hen Ych oedd wedi gweithio am dymhor maith wrth yr aradr wrthynt, “Cymerwch bwyll, fy nghyfeillion, ac ystyriwch pa beth yr ydych ar fedr ei wneyd. Y mae y dynion hyn, o’r hyn lieiaf, yn ein lladd gyda medrusrwydd, ac yn daclus; ond os disgynwn i ddwylaw bonglerwyr, yn lle Cigyddion, ni a oddefwn farwolaeth ddwbl: canys gellwch fod yn sicr, nid â dynioa ddim yn mlaen heb gig, hyd yn nod pe byddai raid iddynt fyned heb Gigyddion.”

Gwell ydyw dyoddef y drwg a wyddom, nac anturio y drwg nas gwyddom.