Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Welsh
- by Αἴσωπος

Source: Chwedlau Neu Ddammegion Aesop (nr. 136)

Country of origin: Greece

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Yr asyn synwyrol

Aesop / Αἴσωπος

Yr oedd hên ŵr yn gwilio ei Asyn fel yr oedd yn pori mewn gweirglawdd frâs. Yn ddisymwth, canfyddodd y gelynion yn nesâu atto, ac a fynai i'r Asyn ffoi gydag ef mor ffastied ag y medrai. Ond gofynai yr Asyn iddo, "a wnai y gelyn roi dau bâr o gewyll ar ei gefn?" "Na," atebai y dyn, "nid oes dim perygl o hyny." "Wel, os felly," meddai yr Asyn, "ni redaf fi gam; canys pa wananiaeth yw i mi pwy fydd fy meistr, os yr un faint fydd fy maich dan bob un."

Y mae rhyfel yn gyffredin o fwy o bwys i'r llywodraethwyr nag i'r deiliaid. —Ni waeth y naill ormes na'r llall.