Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Joost van den Vondel - 1617

Retold version in Dutch
  by Joost van den Vondel - 1617

Source: Vorstelijcke warande der dieren

Country of origin: Netherlands

Story type: The Ants and the Grasshopper (ATU 280A)

Based on The Ants and the Grasshopper (Aesop)

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Vande Mier ende Krekel

Joost van den Vondel

De magre Krekel nu van s'winters kou bespronghen,
Zocht aen't kloeck Mierken heyl, tot bedelen gedrongen,
En met een heesche stem viel 'tbezich dierken aen;
Erbermt u Iuffrou Mier! en om een weynigh graen
My ongetroost niet laet, noch hongers nood bezuren,-
Mijn armoe wat vervult, en opent uwe schuren.
Maer 'twacker beestien vry van kommer en ellend,
Den Krekel heeft aldus zijn traegheyd voorgewend:
Draeght nu verschulde straf, draeght nu 'tvermaledijden
Die al den zomer sleet in wellust en verblijden,
Die d'aengename tijd en zegen hebt veracht,
En slempende uwen oegst verquist en doorghebracht.
‘Het kostelijcxste pand en kleynood uytgenomen
‘Is d'altijd vliende tijd, die huyden omgekomen
‘Niet morgen weder keert: wijs is hy van beraet
‘Die s'tijds gelegentheyd beooght en gade slaet.
‘Die op geen weelde steunt, noch die, hoe hoogh gezeten,
‘D'aenstaende zwarigheyd lichtveerdigh gaet vergeten.