Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Claude Thévenaz

Original version in Guadeloupean Creole French

Country of origin: Guadeloupe

Translations

French - viewaligned


Add a translation

A con sa Bon Djé fè fanm

Claude Thévenaz

Cric ?… Crac !…

A qué qui sa Bon Djé fè fanm? Tout moùn ka crè a qué còtlet wòm Bon Djé fè fanm… Mè a pa sa mèm! Couté bet a:

Lò Bon Djé fini fè wòm, li pran so couto, li louvri lestomac wòn a, li tiré so còtlet épi li mété-l asou coté. Pandan tan Bon Djé té ka roufronmin lestomac wòm a, Conpè Chyen vini pasé. Li wè lachè a, li véyé Bon Djé, li pran couri, épi “youp”! li rapé còtlet a andan so djòl. Bon djé volé… Mè zòt savé, Mouché a gaya cou pyan! Li voyé so lanmin divan, li rédi latcho Chyen a… Selman, Chyen a té ka couri telman vit qui so latcho rété a lanmin Bon Djé. Lò Bon Djé wè qui Chyen a té lwin qué còtlet a a so djòl, li rété la, ka réfléchi, ka gadé latcho Chyen a a so lanmin, épi li rosé so zépol…

A qué oùn latcho Chyen Bon Djé fè Fanm!

Fanm di :

“Pov nou qué zòt, in nèg!”

Wòm répond :

“Pa criyé con sa, fanm, nou contan zòt quan mem…”