Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: unknown author

Translated into Bulgarian

Translated from (English):
The Lion and the Mouse

Country of origin: England

Story type: The Help of the Weak (ATU 75)

Based on The Lion and the Mouse (Aesop)

Translations

Afrikaans - viewaligned

Bulgarian - aligned

Catalan - viewaligned

Chinese - viewaligned

Czech - viewaligned

Dutch - viewaligned

Estonian - viewaligned

Finnish - viewaligned

French - viewaligned

Galician - viewaligned

German - viewaligned

Greek - viewaligned

Hebrew - viewaligned

Italian - viewaligned

Latvian - viewaligned

Norwegian - viewaligned

Polish - viewaligned

Portuguese - viewaligned

Romanian - viewaligned

Russian - viewaligned

Gaelic - viewaligned

Serbian - viewaligned

Spanish - viewaligned

Swedish - viewaligned

Turkish - viewaligned


Add a translation

Лъвът и мишката

Лъв, спящ в бърлогата си, бил събуден от мишка, която бягала по лицето му. Разгневен, той я хванал с лапата си и бил готов да я убие. Изплашена, мишката започнала жалостно да го моли да я пощади. "Моля те, пусни ме да си ходя", - пищяла тя, "и един ден ще ти се отплатя за добротата ти." Мисълта, че такова нищожно същество някога ще може да направи нещо за него така забавлявала лъва, че той се засмял с пълен глас и развеселен пуснал мишката. Но все пак, шансът на мишката да се отплати се появил. Един ден лъвът се оплел в мрежа, която била поставена за дивеч от ловци и мишката чула и разпознала разгневения му рев и се затичала към него. Без повече суетене тя пригризала въжето със зъбите си и скоро успяла да освободи лъва. "Така!" казала мишката, "ти ми се присмя, когато аз обещах да ти се отплатя: но сега виждаш, че дори и мишка може да помогне на лъв."