Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Tagalog

Based on Μύρμηξ καὶ περιστερά

Country of origin: Greece

Translations

Dutch - viewaligned

English - viewaligned

Korean - viewaligned

Sicilian - viewaligned

Tagalog - aligned


Add a translation

Adaptations

Jean de La Fontaine (French) - viewaligned

Ang Langgam at ang Kalapati

Aesop

Isang langgam ang nagtungo sa ilog upang uminom. Siya ay nahulog at natangay ng agos. Isang kalapati ang naawa sa kanya, at naghagis ng isang maliit na sanga sa ilog. Sa pamamagitan nito ay nakaahon ang langgam. Pagkatapos, nakita ng langgam ang isang lalaki na mey tangan na baril at babarilin ang kalapati. Kinagat niya ito, nagmintis ang lalaki at naligtas ang buhay ng kalapati.

Ang isang kabutihan ay nararapat lang na gantihan ng isa ring kabutihan.