Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Αἴσωπος

Translated into Northern Kurdish

Based on Βορέας καὶ Ἥλιος

Country of origin: Greece

Story type: Wind and sun (ATU 298)

Translations

English - viewaligned

Northern Kurdish - aligned

Papiamento - viewaligned

Sicilian - viewaligned

Sundanese - viewaligned

Swahili - viewaligned

Welsh - viewaligned


Add a translation

Adaptations

Βαβρίας (Ancient Greek) - viewaligned

Jean de La Fontaine (French) - viewaligned

Bayê bakûr û roj

Αἴσωπος

Bayê bakûr û rojê şer dikirin ka kî ji wan bihêztir e.
Wê gavê zilamek hat ku kurkekî germ lê bû.
Wan li hev kir ku kî ji wan zûtir kurkê zilêm jê bike ew bihêztir e.
Bayê bakûr bi hemû qeweta xwe pif kiriyê, lê zilêm kurkê xwe pirrtir li xwe jidand.
Heta ku bayê bakûr xwe bi paş ve kişand.
Peyre rojê germa xwe bi ser mêrik ve şand.
Heta ku mêrik kurkê xwe ji xwe kir.
Êdî hingî bayê bakûr jî qebûl kir ku ji wan herduyan roj bihêztir e.