Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jonáš Záborský - 1840

Original version in Slovak

Source: Bájki slovenské (nr. 007)

Country of origin: Slovakia

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Trasorítka a kukučka

Jonáš Záborský

Hanbila sa švitká
za svoje meno trasorítka.
Aby sa ho zbavila, posla v cudzie strany,
kde bola hosť ešte nepoznaný.
Lež i tam to isté meno
bolo jej zas priloženo.
Zočiac teda kukučku veštnú v sade,
šla ku nej, čo činiť, ku porade.
„Prestaň chvostom triasť,“ veštica vraví.
„Nie miesto mení povesť, ale mravy.“