Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jonáš Záborský - 1840

Original version in Slovak

Source: Bájki slovenské (nr. 009)

Country of origin: Slovakia

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Neohrozený chlapec

Jonáš Záborský

Šiel chlapec s otcom do lesa
a sekeru ostrú nesa.
„Keby prišiel vlk,“ vraví,
„takto mu zatnem do hlavy.“
Vtom uzrel zajaca, ktorý smelo
postavil príchodzím čelo
a díval sa na nich, stúliac uši.
Chlapec, že v ňom vlka tuší,
skríkne v úžase plachom
a k otcovi sa vinie so strachom.
„Ako to?“ zasmial sa otec chutne.
„To ten, čo vlkovi hlavu utne?“
„Keď je ale už tu!“ utrel si chlapec oko.
Nebáť sa je snadné, pokiaľ zlé ďaleko.