Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jonáš Záborský - 1840

Original version in Slovak

Source: Bájki slovenské (nr. 035)

Country of origin: Slovakia

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Zajac a liška

Jonáš Záborský

Utekajúc pred strelcom zajac rýchlopätý,
Bol od líšky striehnucej medzi krovím jatý.
Bože moj, stažoval si, čo som zvinil v svete,
Že ma takto z všetkých stran prenasledujete?
Si dobrák, líška nato, stisnüc ho pod laby;
Lež jednu veľkü chybu máš, tü, že si slabý.
Ztratený je, kto natoľko len vladne prava,
Kolko mu cudzia milost dobrovoľne dáva.