Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jonáš Záborský - 1840

Retold version in Slovak
  by Jonáš Záborský - 1840

Source: Bájki slovenské (nr. 107)

Country of origin: Slovakia

Based on The Wolf and the Lamb (Aesop)

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Vlk a bäránok

Jonáš Záborský

Vlk a bäránok pili na potôčku spolu,
Vlk stál vyššie, bäránok níže neho dolu.
Vodu mütiš mi, ozval sa vlk k bäránkovi.
Od teba tečie ku mne, povie ten vlkovi.
Lež lál si mi, vlk zase, pred šiesti mesiacmi.
Vtedy ma, jahña nato, nebolo na zemi.
Ale mi tvoj otec lál, skríkne vlk opätne,
A v tom jahña ulapí a zubami pretne.
Hynüc ono takéto poučenie dáva:
Zádrapku, kto krivdit chce, vždy hotovü máva.