Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jonáš Záborský - 1840

Original version in Slovak

Source: Bájki slovenské (nr. 001)

Country of origin: Slovakia

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Vrabci a kohút

Jonáš Záborský

Dvaja vrabci hrabali na hnoji,
Dokíal' zrnce nenašli, v pokoji;
Potom však, že hladni boli oba,
Začala sa medzi nima zloba.
Tu vo rvavej prudkosti jích hádky
Vyjde práve kohüt zo zahrádky,
Ktorý hneđky od obojej strany
Za südcu bol v rozepri pozvaný.
Priblížac sa teda vážnym krokom,
Prehltol zrniečko pred výrokom.
Vrabci škrek; lež kohüt nahnevaný
Tou naukou skarhal obe strany:
Kde nedajú stránky shode miesta,
Vít'azstvo tam tretiemu sa chystá.