Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Peadar Ua Laoghaire - 1903

Original version in Irish

Source: Aesop a tháinig go hÉirinn (nr. 03)

Country of origin: Ireland
  - Region: Cork

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

An Giorria agus an Gealbhan

Peadar Ua Laoghaire

Rug iolar ar ghiorria. Bhí sé á mhilleadh agus á chneá. Bhí gealbhan ar scairt ag féachaint orthu. “Cá bhfuil do chosa?” arsa an gealbhan. “Cad ina thaobh nach ritheann tú uaidh? Dá mbeinnse i do chás –.” Ní raibh sé d’uain aige a thuilleadh a rá. Scuab seabhac chun siúil é.

“A!” arsa an giorria, “is minic a d’airigh mé gur maith an t-iománaí an té a bhíonn ar an gclaí”

An Múineadh: An té a bheidh ag faire ar ghnó an fhir thall tabharfaidh sé faillí ina ghnó féin. Ná tabhair comhairle chóngarach neamhchúntach uait nó tiocfaidh sí abhaile chugat uair éigin.