Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 06)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Петли и ербица

Езоп / Петко Славейков

Някой си въдял петли в къщи и при тях пуснал и ербица да храни. Но като я бияли и кълвели те, та тъжала много, чтото мисляла, че като другородна страдала от петлите. А след малко, като видя, че ся бият и дерат едни други, отминало и и рекла: „От сега нататък не ща да тъжа, като гледам, че и те ся бият едни други.“

Умните лесно претърпяват укоризните от другите, когато го видят, че те и своите си не осавят спокойни.