Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 07)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Коварний

Езоп / Петко Славейков

Мъж коварний отиде при делфианскаго Аполона с намерение да го изпита. И тъй зел в ръка едно врабче и го завил в скута си, изправя ся близо до триножника и питаше бога така: „О, Аполон, това, що държа в ръка, живо нещо ли е или мъртво?“ А той бил наумил, ако рече мъртво, да покаже врабчето


живо, ако ли рече живо, той час да го удуши и да го покаже мъртво. Богът, като разбра злокозненото му измисляние, рече: „Каквото щеш да го направиш, направи го. Това е твоя работа — или живо, или мъртво да го покажеш държимото.“

Божеството ся не излъгва.