Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 08)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Жеби

Езоп / Петко Славейков

Две жеби живеяли в една бара. През лятото, като пресъхнала барата, оставили я и потърсили друга. И като видяли един дълбок геран, едната рекла: „Да скочиме в този геран.“ А другата казала: „Добре, но ако пресъхне и тука водата, как щем да излезнеме?“

Не трябва несмислено да залавяме нещо.