Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 09)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

От куче ухапаний

Езоп / Петко Славейков

Някого си ухапало едно куче, а той попитал с какво да го цери. Срещнал то стопанинът на кучето и като разбрал станалото, смислил да ся възползува от това, да си нахрани кучето. „Ако щеш — рекъл, — господине, да оздравяш, земи хляб и избърши кръвта от раната с него и го дай на кучето, що те е ухапало, да го изяде.“ А ухапаний смехишката повторил. „Но ако направя това да ся разчуе, щат да ся впуснат сичките кучета да мя разкъсат.“

Има человеци, които с чуждата пагуба за своето си добро мислят. Или лукавите и в нужда да ги питаш, гледат по-зло да ти направят.