Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 10)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Зайците

Езоп / Петко Славейков

Някога си зайците имали бой с орлите, че поканили и лисиците да им помогнат, а те отговорили: „Помогвахме ви, ако не занехме кои сте и с кои имате бой.“

Които ся карат с по-силните, мъчно помощ намерват.