Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 11)

Country of origin: Bulgaria

Based on The Wolf and the Goat (Aesop)

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Яре и вълк

Езоп / Петко Славейков

Едно яре било възлезло на някой зид и като видяло отдолу да минува вълк, злословило го и присмивало му ся. А вълкът рекъл: „Клето яре! Не злословиш ти, но мястото.“

Много пъти мястото и времето направват и слабите дръзновени.