Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 12)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Гарван

Езоп / Петко Славейков

Гарванът бил болен и рекъл на майка си: „Мамо, моли ся на бога и недей плака.“ А тя му отговорила: „Синко, че кой от боговете ще да мя помилва? Кому от жъртвите месо не си крадил!“

Които имат много неприятели в живота си, в нужда не могат да намерят ни едного приятеля.