Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 13)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Лъв и жаба

Езоп / Петко Славейков

Лъв чул еднаж жабата, че вика много, упътил ся към гласа, мислял да е някое голямо животно. Почакал малко и като я видял, че изскочи от барата, престъпил и я смазал.


Не трябва от чуване само да се плашим.