Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 14)

Country of origin: Bulgaria

Based on The Hen and the Swallow (Aesop)

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Кокошка и ластовица

Езоп / Петко Славейков

Кокошката намерила зъмински яйца и легнала да ги топли, за да ся излупят. А ластовицата, като я видяла, рекла и: „О, безумна, защо радиш толкоз тия, които, като порастат, от тебе най-напред щат наченат да правят зло.“

Злобата е непроменна, ако и да и направиш най-голямо добро.