Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Езоп

Translated into Bulgarian
- by Петко Славейков - 1852

Source: Езопови басни (nr. 15)

Country of origin: Bulgaria

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Лисица и обезяна (маймуна)

Езоп / Петко Славейков

В един събор на безсловесните животни играла маймуната и като им дошло угодно, направили я цар. Лисицата в завижданието си, като видяла мясо в някоя клетка (капан), повела маймуната и я завела при него. „Намерих — казала — това съкровище и не дръзнах да го бутна, защото законът поръчва на царя да ся даде“ и подканвала я като цар да задигне съкровището. Маймуната безмислено пристъпила и като ся уловила в клетката, мъмряла на лисицата, че я излъгала. А тя и рекла: „О, маймуно, ти като имаш таквози безумие, как ще бъдещ цар на безсловесните?“

Които предприемат някои работи безмислено, изпадат в злочестие.